Jednym z najważniejszych warunków efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa są kompetentne oraz  wykwalifikowane kadry.

Mając to na uwadze Ośrodek Doskonalenia Kadr  LOGO-HR oferuje wszystkim chętnym  możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach tzw. otwartych - dostępnych dla wszystkich oraz zamkniętych - organizowanych na zamówienie konkretnego zleceniodawcy. Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki.

Przykłady  tematyki organizowanych szkoleń:

 • prawo podatkowe i gospodarcze
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • TQM
 • ochrona przeciwpożarowa
 • rachunkowość i finanse
 • zastosowanie najnowszych technik informatycznych w biznesie
 • zarządzanie nieruchomościami
 • marketing i sprzedaż
 • psychologia w biznesie.

Wiele z organizowanych przez nas szkoleń odbywa się cyklicznie. Dotyczy to szczególnie szkoleń które zgodnie z prawem są obowiązkowe dla pracodawców.