Klauzula informacyjna RODO dla danych osobowych pozyskiwanych przez Grupę LOGO.

1. Informujemy, że administratorem pozyskanych przez dobrowolne podanie w dowolnej formie Grupie LOGO danych osobowych jest: LOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
przy ul. Strzelców Bytomskich 1/3 tel. +48 32 771 94 50, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pozyskane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w prawnie usprawiedliwionych celach związanych z działalnością administratora oraz w zgodzie z aktualnie obowiązującym prawem, szczególnie prawem konstytucyjnym, podatkowym, cywilnym, pracy, karnym, administracyjnym, rodzinnym i opiekuńczym, finansowym, handlowym oraz z zasadami współżycia społecznegoi dobrymi obyczajami.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz jeśli prawo nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestała obowiązywać zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W uzasadnionych przypadkach dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa lub przez czas nieokreślony do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1.