W dniu 12 kwietnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy LOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Na mocy tego porozumienia LOGO Sp. z o.o. objęła patronat nad kierunkiem Finanse i Rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Tym samym LOGO Sp. z o.o. został nadany zaszczytny tytuł Partnera Biznesowego Wyższej Szkoły Bankowej. 

Współpraca spółki z chorzowską uczelnią ma już swoje długie tradycje. Przez biuro rachunkowe spółki w ciągu kilku lat w ramach praktyk i staży przewinęło się spore grono studentów i absolwentów uczelni. Wielu z nich zostało z nami na stałe, wielu po zdobyciu u nas doświadczenia i praktyki kontynuuje dalej swoją karierę zawodową w innych firmach. 

Obecnie nasza wspólpraca nabrała nowego wymiaru. Poza standardową już współpracą z Biurem Karier i Praktyk chorzowskiej uczelni w zakresie organizacji praktyk zawodowych i staży oraz pośrednictwa w procesach rekrytacyjntch, rozszerzyła się  m.in. o uczestnictwo w Radzie Kierunku, opiniowania istniejących efektów kształcenia oraz programów kierunków i specjalności, wskazywania tematyki prac dyplomowych, prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów specjalnościowych, wystąpień praktyków w ramach wykładów prowadzonych przez uczelnię, czy uczestnictwo w wydarzeniach uczelni takich jak seminaria, konferencje. 

Podpisanie stosownego porozumienia o współpracy miało uroczystą oprawę. 

Czujemy się zaszczyceni i jest nam bardzo miło, że tak renomowana uczelnia jaką jest Wyższa Szkoła Bankowa nawiązała z nami współpracę, oraz z faktu, że znależliśmy się w zacnym gronie jej Partnerów Biznesowych.