"Możliwość powierzenia wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy - w przypadku braku kompetentnych pracowników - została przewidziana przez art. 23711 § 2 k.p. wyłącznie w odniesieniu do pracodawców zatrudniających mniej niż 100 pracowników" - taka jest teza Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 z dnia 13 grudnia 2017 r. (I OSK 361/16). 

Grupa-LOGO