Usługa przechowywania dokumentów.

 • przechowujemy dokumenty księgowe oraz płacowo-kadrowe naszych klientów, ale nie tylko.

 • sporządzamy stosowne protokóły przekazania dokumentów.

 • zapewnimy przechowywanie dokumentów przez zgodny z prawem okres, a po jego upływie dokonujemy brakowania dokumentów i ich niszczenia.

 • na życzenie udostępnimy dokumenty osobom upoważnionym, zarówno w postaci oryginałów jak i kserokopii lub skanów. Dowozimy też dokumenty
  w wyznaczone miejsce. Nasi klienci mają szybki i wygodny dostęp do przechowywanych dokumentów (oryginał, faks lub bezpieczna postać elektroniczna
  e-mail)

 • co roku lub na życzenie naszych klientów przekazujemy stosowne raporty dotyczące zasobu archiwalnego oraz wykonywanych na nim operacji zleconych przez klienta.

 • archiwa zlokalizowane są w pomieszczeniach zabezpieczanych przeciwpożarowo o temperaturze i wilgotności utrzymywanej przez cały czas na stałym poziomie, co jest gwarancją dobrego stanu dokumentów przez cały okres przechowywania i stanowi ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 • pomieszczenia są zabezpieczone są w system monitoringu wizyjnego oraz elektroniczny system antywłamaniowy, a nad bezpieczeństwem czuwają dodatkowo wykwalifikowani pracownicy ochrony.

Dzięki usłudze przechowywania dokumentów nasi klienci zyskują:

 • bezpieczeństwo poufnych informacji zawartych w dokumentach,

 • bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów,

 • skrócenie czasu dostępu do informacji zawartej w dokumentach,

 • uzyskanie dodatkowej powierzchni biurowej dzięki przekazaniu dokumentacji do archiwum zewnętrznego.