Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 27.03.2020 przedłużył termin dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych do złożenia zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym który zakończył się od 01.12.2019 do 31.01.2020, oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach na dzień 31 maja 2020.

Podobnie termin złożenia zeznań oraz wpłaty podatku został przedłużony do 31 lipca 2020 dla podatników spełniających jeden z warunków:

  • podatnik w roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  • uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w roku podatkowym.

Pełny tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf