Od 1 lipca wprowadzone zostały zmiany związane z sprzedażą internetową. Wprowadzane zmiany regulują sprzedaż z jednego kraju UE do innego. Chodzi tutaj o sprzedaż na odległość (sprzedaż wysyłkowa), która powstaje pomiędzy przedsiębiorcą (np. sklep internetowy) a osobą prywatną (sprzedaż B2C). Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową tylko dla odbiorców w Polsce zmiany te nie będą miały żadnego znaczenia.

Od 01.07.2021 obowiązują następujące zasady przy sprzedaży internetowej:

1/ Przestają obowiązywać limity dostaw do poszczególnych krajów UE (pomiędzy 35.000 a 100.000 EUR), do przekroczenia których sprzedaż internetowa (sprzedaż wysyłkowa do osoby prywatnej) była z polskim podatkiem VAT.

2/ Od 1.07.2021 obowiązuje jednolity próg 10.000 EUR (netto) dla sprzedawcy on-line na całość jego sprzedaży z jednego kraju do innego kraju UE na rok (tak zwana wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, WSTO).

3/ Z progu 10.000 EUR można zrezygnować.

4/ Po przekroczeniu / rezygnacji z progu 10.000 EUR sprzedawca internetowy ma obowiązek rejestracji w każdym kraju, do którego wysyła towar, nawet przy niewielkiej wartości wysyłki.

5/ Sprzedawca internetowy może wybrać uproszczony i scentralizowany sposób rozliczeń przez One Stop Shop (OSS) w kraju, w którym posiada siedzibę.

6/ Za pomocą OSS sprzedawca internetowy wykazuje w jednej deklaracji całą sprzedaż z zagranicznym podatkiem VAT i odprowadza ten podatek w kraju swojej rejestracji.

7/ Deklaracje OSS wykazujące sprzedaż internetową (WSTO) składane są kwartalnie, do końca miesiąca po zakończonym kwartale.

8/ Udział w OSS jest dobrowolny. Sprzedawca internetowy ma opcję wyboru OSS lub rejestracji w każdym kraju, do którego wysyła przesyłki.

9/ Sprzedaż krajowa (z Polski do Polski), zagraniczna sprzedaż krajowa (z magazynu w Niemczech do odbiorcy w Niemczech) oraz transakcje B2B (WDT) wykazywane są w normalnej, lokalnej deklaracji VAT a nie w deklaracji OSS.

10/ Jeżeli sprzedawca internetowy korzysta z magazynów Amazon (np. w ramach Amazon Pan EU lub CEE), to nadal musi być zarejestrowany do VAT w krajach, w których towary są przechowywane.

11/ Jeżeli sprzedawca internetowy skorzysta z opcji rozliczeń przez OSS, to musi on rozliczać całość sprzedaży WSTO przez OSS. Nie jest możliwe rozliczanie części sprzedaży przez OSS, a sprzedaży wysyłkowej do pojedynczych krajów w lokalnych deklaracjach.

12/ Przez OSS można także rozliczać inne usługi na rzecz konsumentów z innych krajów niż Polska, jeżeli te usługi opodatkowane są zagranicznym podatkiem VAT (np. usługi remontowe, usługi zakwaterowania, zapewnianie wstępu na imprezy zagraniczne).