Dnia 26 października 2018 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą do polskiego porządku prawnego obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych.
  
Krajowa Rada Doradców Podatkowych jednomyślnie przyjęła specjalne stanowisko, w którym wyraża zdecydowany sprzeciw dotyczący, zarówno kształtu omawianej ustawy odnoszącej się do powyższego zagadnienia, jak i sposobu jej procedowania.  W ocenie samorządu ustawodawca dokonał wyboru nieadekwatnych metod do osiągnięcia celu nowelizacji. Dodatkowo przyjęte przez ustawodawcę regulacje mogą istotnie naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych.
 
Źródło:   https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/5724
 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (5724.pdf)5724.pdf[ ]89 kB