Od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r., tj. w okresie przejściowym, trzeba będzie:

-   sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie,
-   po podpisaniu zeskanować, tworząc elektroniczną kopię,
-   podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej,
-   zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych.

Przesyłane do KRS kopie dokumentów finansowych muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu legitymującą się numerem PESEL. Same sprawozdania mogą być podpisywane ręcznie przed zeskanowaniem do wersji elektronicznej.


Kolejna zmiana nastąpi od 1 października 2018 roku. Od tego dnia wejdzie w życie obowiązek:

-   sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie,
-   podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP

Sprawozdania za 2018 r. będą musiały być już sporządzone w formie jednolitego pliku kontrolnego. Dokładną strukturę JPK określi minister finansów.

Zmiana ta jest związana z nowelizacją ustaw o PIT, CIT i o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.).

Sprawozdania finansowe i inne dokumenty można złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego - bezpłatnie.

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie.
Jeżeli używamy już konta złożonego przed 15 marca 2018 r. i logujemy się pierwszy raz po 15 marca 2018 r. musimy dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową. Można posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aby autoryzować konto:

-   wejdź do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS
-   wejdź do zakładki /Moje konto/
-   wybierz zakładkę /Autoryzacja/

Choć sprawozdanie finansowe za 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania zostanie przez przedsiębiorców przesłane do KRS w formie elektronicznej (skan), to do US trzeba je złożyć w tradycyjnej, papierowej postaci. Dotyczy to zarówno podatników CIT, jak i PIT.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, regulacja ta skutkuje tym, iż obowiązek przekazania sf oraz sprawozdania z badania do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji ppodatkowej – wynikający z nowego brzemienia art. 27 ust. 2 updop – dotyczy tych sf i sprawozdań z badania, które odnoszą się do zysków (dochodów i przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2018. Biorąc pod uwagę, że sf za 2017 odnoszą się do zysków (dochodów i przychodów) uzyskanych przez podatników CIT za rok 2017, należy stwierdzić, iż na podatnikach (…) CIT nie ciąży obowiązek przekazania sf za ten rok do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

https://youtu.be/Mlw69Ql_roE   -  jak założyć Profil Zaufany (eGo) (film)

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-   -  informacje o Profilu Zaufanym


Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie_ikonografika.pdf)Sprawozdanie_ikonografika.pdf[ ]128 kB