Drukuj

Od 1 kwietnia zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności. 

Z początkiem nowego roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie z 5.03.2018 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. 
Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:
-  zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
-  zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego do 9 osób to stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Dotychczas było to 1,8 proc. podstawy, od 1 kwietnia 2018 roku składka będzie niższa i wyniesie do 1,67 proc.

Osoby rozpoczynające działalność (czyli ci którzy płacą obniżone składki przez pierwsze 2 lata działalności) zamiast 11,34 zł, miesięcznie, zapłacą 10,52 zł.
Mniej zapłacą także pozostali przedsiębiorcy, którym miesięczna składka zmniejszy się o 3,46 zł (z 47,98 zł do 44,52 zł).

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób  zostaną powiadomieni przez ZUS o procentowej wysokości składki wypadkowej. Informację tę ZUS przekaże na podstawie danych o wypadkowości w latach 2015, 2016 i 2017, które to dane przekazali na druku ZUS IWA. ZUS zobowiązany jest przekazać te informacje nie później niż do 20 kwietnia 2018 r.

Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana powinna być wg stawek obowiązujących dla grupy działalności do której płatnik należy.

Kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2013 r. poz. 878), który zmienia się od 1 kwietnia 2018 r.

Grupa-LOGO