Drukuj

Jednym z najważniejszych warunków efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa są kompetentne oraz  wykwalifikowane kadry.

Mając to na uwadze Ośrodek Doskonalenia Kadr  LOGO-HR oferuje wszystkim chętnym  możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach tzw. otwartych - dostępnych dla wszystkich oraz zamkniętych - organizowanych na zamówienie konkretnego zleceniodawcy. Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki.

Przykłady  tematyki organizowanych szkoleń:

Wiele z organizowanych przez nas szkoleń odbywa się cyklicznie. Dotyczy to szczególnie szkoleń które zgodnie z prawem są obowiązkowe dla pracodawców.