Drukuj

Dlaczego outsourcing w doradztwie podatkowym i rachunkowości?

Menadżerowie różnych firm na świecie często zadają sobie pytanie, jakie są powody skłaniające do wprowadzenia outsourcingu, doradztwa podatkowego i rachunkowości w firmie. Oto kilka z nich:

Outsourcing jest skrótem od outside resource using, co w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy „wykorzystywanie zasobów zewnętrznych”. Pojęcie outsourcing jest trudnym do wytłumaczenia w języku polskim zjawiskiem, a wiąże się z podstawowym problemem: robić samemu czy kupować (make or buy). Jednak od pewnego czasu również w Polsce podejmowane są próby interpretacji słownej tego skrótu poprzez nadanie mu znaczeń takich jak: usługa zewnętrzna, podwykonawstwo, zarządzanie zewnętrzne. Najbardziej trafnym stwierdzeniem wydaje się jednak brzmienie słowa outsourcing jako obsługa zewnętrzna.

Historia outsourcingu jest ściśle powiązana z historią przemysłu. Szczególnie upowszechnił się on w latach siedemdziesiątych, koncentrując się na IT ( Information Technologies - technologie informatyczne) w rozwoju tysięcy firm. Z powstaniem i rozwojem outsourcingu wiąże się również nazwa EDS (Elektronie Data System - integracja teleinformatyczna), oraz rozwój firm takich, jak: Arthur Andersen, PriceWaterhouse, IBM1, oraz innych, które zrozumiały, jakie korzyści płyną z zastosowania outsourcingu. Przez 3 lat firmy przerabiały swoje strategie działania, wkomponowując w to outsourcing, aż stał się on głównym nurtem srategii działania wielu firm na świecie. Procesowi temu ostatnich latach zostały nadane formy i nowa nazwa BPO (Business Process Outsourcing).

Obecnie outsourcing przenika cały świat, od Ameryki przez Europę, do Azji włącznie. Menadżerowie firm zrozumieli, jakie korzyści płyną z outsourcingu jako strategicznego narzędzia w walce z konkurencją w globalnej gospodarce. Nowym wyzwaniem dla outsourcingu stał się e-commerce, czyli cały nowy rodzaj działalności związany z internetem. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa zajmujące się handlem poprzez internet będą korzystać w części, a nawet w całości, z outsourcingu. E-commerce i outsourcing staną się naturalnymi partnerami w kreowaniu handlu w niedalekiej przyszłości. Outsourcing również będzie się rozwijał dynamicznie w innych segmentach gospodarki, na co wskazują wyniki raportu Wizja roku 2010: projektowanie firmy jutra. Według tego raportu, outsourcing będzie miał coraz więcej zwolenników. Szczególnie podatne na przekazanie ich zewnętrznym zleceniobiorcom będą takie dziedziny jak telekomunikacja i informatyka. Zarówno w dzisiejszych warunkach gospodarczych, jak i w przyszłości jest również miejsce na szybki rozwój outsourcingu w doradztwie podatkowym i księgowości. Muszą jednak zostać przełamane pewne bariery natury psychologicznej (strach przed „wyciekiem” ważnych informacji na zewnątrz firmy), jak i prawnej (określenie granic odpowiedzialności jednej i drugiej strony).