Posłowie wszystkich partii poprali nowelizację ustawy o podatku VAT i zamiar wprowadzenia mechanizmu tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Choć pojawiają się pytania, na ile ta zmiana wpłynie na płynność finansową firm, to Sejm był zgodny – Split payment ograniczy wyłudzanie podatku VAT.

Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Sejmu odbyła się debata nad sprawozdaniem komisji finansów na temat rządowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT, a dokładniej nad przepisami mającymi wprowadzić mechanizm podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Innymi słowy, przedsiębiorcy dokonywaliby płatności netto, a kwota podatku VAT trafiałaby na specjalne konto, do którego firma będzie miała ograniczony dostęp. Z środków pieniężnych na tym koncie przedsiębiorca regulowałby tylko należności VAT.

Przepisy o Split payment mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.  Posłowie zgłosili poprawki do projektu, więc trafił on ponownie do komisji.

Źródło: http://www.pit.pl/